Kontakty
Adresa:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Nemocničná 756/1, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31908977
DIČ: 2021701583
IČDPH: SK2021701583

Bankové spojenie
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0051 4017 3299
Kód banky: 0900


Registrácia
Zapísaný v reg. neziskových organizácií na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, pod č. OVVS/NO-15/2002, zo dňa 30.12.2002

Zriaďovateľ
Ministerstvo zdravotníctva SR


Správca Webstránky:
VšNsP n.o. Velký Krtíš

Sociálny úsek / sociálni pracovníci

Mgr. Zlatica Nagyová
☎ 047 / 281 61 76
✉ zlatica.nagyova@nspvk.sk


Informácie/Spojovateľ:
☎ 047 / 28 16 222