Na základe usmernenia MZ SR
Zákaz všetkých návštev s platnosťou od 01.10.2021

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja