Výsledky laboratórnych vyšetrení sú dostupné na: https://labis.nspvk.sk:444/

Výsledky vyšetrení