Výsledky laboratórnych vyšetrení sú dostupné na: https://labis.nspvk.sk/

Výsledky vyšetrení

 

 

 


Tlačivo na stiahnutie: Žiadanka na biochemické a hematologické vyšetrenie