Zariadenie pre seniorov vedie evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami doručte:
  • osobne priamo do nášho zariadenia,
  • zaslaním poštou na adresu: VšNsP, n.o. Zariadenie pre seniorov, Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš,
  • alebo mailom na adresu zlatica.nagyova@nspvk.sk.
 
Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ sociálnych služieb pristúpil k zmene zverejňovania evidencie čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na našej web stránke. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom.
 

(Poradové číslo, Identifikátor, Bydlisko, Dátum zaradenia)

  1. 426, Želovce, 30.08.2022
  2. 218, Veľký Krtíš, 28.04.2023
  3. 394, Čebovce, 11.08.2023
  4. 505, Malý Krtíš, 26.10.2023
  5. 16, Veľký Krtíš , 09.01.2024
  6. 171, Modrý Kameň, 07.03.2024
  7. 208, Veľký Krtíš, 21.03.2024
 

Aktualizované, dňa: 08.04.2024