OZNAM
Od 23.04.2024 sa upravujú a povoľujú návštevy.

Návštevy:
pondelok - sobota: 15:00 do 16:00
nedeľa (+sviatky): 13:00 do 15:00

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Zlatica Nagyová
☎ 047 / 28 16 176
✉ zlatica.nagyova@nspvk.sk