OZNAM
Zriaďovateľ ZPS pri VšNsP, n.o. vo Veľkom Krtíši povoľuje návštevy klientov v ZPS v nasledovnom časovom režime:
v pracovné dni a sobota: od 15:00 do 16:00
nedeľa a sviatky: od 13:00 do 15:00

Pre návštevníkov zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ZPS naďalej platí riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora.

 

Pre viac informácií kontakujte:
Mgr. Zlatica Nagyová
☎ 047/281 61 76
✉ zlatica.nagyova@nspvk.sk