Na základe usmernenia MZ SR
Zákaz všetkých návštev s platnosťou od 01.10.2021

 

  OZNAM
Zriaďovateľ ZpS pri VšNsP, n.o. vo V.Krtíši povoľuje návštevu klientov dňa 25.12.2021 /Sobota/ v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.

Podmienky pre zabezpečenie návštevy v zariadení ZpS:
• vstup návštevníkov je podmienený negatívnym antigenovým testom, ktorý musí byť vykonaný v deň návštevy, bez uplatnenia výnimky z testovania.
• max. 2 osoby k jednému klientovi na jednu hodinu, aby sa vystriedalo viac rodinných príslušníkov

Otestovať sa môžete priamo v MOM VšNsP, n.o. V.Krtíš, ktorá bude otvorená v čase od 8.00 hod do 12.00 hod

 

!!! Jedno voľné miesto pre muža na dvojposteľovej izbe !!!

Pre viac informácií kontakujte:
Mgr. Zlatica Nagyová
☎ 047/281 61 76
✉ zlatica.nagyova@nspvk.sk