Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš

 

Fax: 047/433 44 00
IČO: 31908977
DIČ: 2021701583
IČDPH: SK2021701583

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Veľký Krtíš
IBAN : SK830200 0000 0016 8931 4951
SWIFT: SUBASKBX

Registrácia: Zapísaný v reg. neziskových organizácií na Krajskom úrade v  Banskej Bystrici, pod č. OVVS/NO-15/2002, zo dňa 30.12.2002

Zriaďovateľ:
Ministerstvo zdravotníctva SR

 

 

Informácie/Spojovateľ/Vrátnica :

tel.: 047/28 16 222

 

 

Riaditeľ:
Mgr. Marcela Dekrétová
sekretariát: 047/281 62 68
✉ e-mail: riaditel@nspvk.sk , sekretariat@nspvk.sk

Sociálny úsek / sociálni pracovníci:
Mgr. Zlatica Nagyová
☎ tel.: 047/281 61 76
✉ e-mail: zlatica.nagyova@nspvk.sk

Námestíčka pre ošetrovateľskú starostlivosť:
Mgr. Monika Mäsiarová
☎ tel.: 047/281 62 67
☎ mobil: 0905 834 387
✉ e-mail: namestnicka@nspvk.sk

Informácie/Spojovateľ/Vrátnica:
tel.: 047/28 16 222

 

Telefónny zoznam