Názov organizácie: Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31908977
DIČ: 2021701583
Typ zariadenia: Ústavné zdravotnícke zariadenie nemocnica
Oddelenie: Zariadenie pre seniorov
Štatutár: Mgr. Marcela Dekrétová
Dátumn vzniku: 1.1.2016


Zodpovedný zástupca za poskytovanie sociálnej služby:
Mgr. Zlatica Nagyová
☎ 047 / 28 16 176
✉ zlatica.nagyova@nspvk.sk

Kontakty
Adresa: Nemocničná 1, Veľký Krtíš, PSČ: 990 01
Spojovateľka ☎ 047 / 28 16 222
Sekretariát ☎ 047 / 28 16 268
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku ☎ 047 / 28 16 244

Zariadenie pre seniorov
☎ 047 / 28 16 176
✉ zariadeniepreseniorov@nspvk.sk