Oddelenia nemocnice VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Lôžkové oddelenia:

 1. Chirurgické oddelenie   [☎ 047 / 28 16 349]
 2. Oddelenie úrazovej chirurgie   [☎ 047 / 28 16 463]
 3. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny   [☎ 047 / 28 16 445]
 4. Pediatrické oddelenie   [☎ 047 / 28 16 345]
 5. Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS
  1. Oddelenie vnútorného lekárstva B   [☎ 047 / 28 16 475]
  2. Oddelenie vnútorného lekárstva - muži   [☎ 047 / 28 16 317]
  3. Oddelenie vnútorného lekárstva - ženy   [☎ 047 / 28 16 425]
 6. Oddelenie dlhodobo chorých   [☎ 047 / 28 16 451]

 

Ambulancie:

 1. Ambulancia vnútorného lekárstva 1
 2. Ambulancia vnútorného lekárstva 2
 3. Ambulancia funkčnej diagnostiky   [☎ 047 / 28 16 382]
 4. Kardiologická ambulancia   [☎ 047 / 28 16 225]
 5. Ambulancia praktického lekára pre dospelých
 6. Geriatrická ambulancia   [☎ 047 / 28 16 326]
 7. Chirurgická ambulancia 1   [☎ 047 / 28 16 467]
 8. Chirurgická ambulancia 2
 9. Ambulancia úrazovej chirurgie   [☎ 047 / 28 16 277]
 10. Príjmová pediatrická ambulancia
 11. Gastroenterologická ambulancia   [☎ 047 / 28 16 153]
 12. Anesteziologická ambulancia
 13. Fyziatrickorehabilitačná ambulancia   [☎ 047 / 28 16 422]

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

 1. Nemocničná lekáreň   [☎ 047 / 28 16 361]
 2. Oddelenie klinickej mikrobiológie   [☎ 047 / 28 16 453]
 3. Oddelenie klinickej biochémie   [☎ 047 / 28 16 216]
 4. Fyziatrickorehabilitačé oddelenie
 5. CT pracovisko   [☎ 047 / 28 16 488]
 6. Radiodiagnostické oddelenie   [☎ 047 / 28 16 376]
 7. Operačné sály
 8. Zariadenie pre seniorov   [☎ 047 / 28 16 176]
 9. Liečebná výživa a stravovanie
 10. Centrálna sterilizácia
 11. Dopravná zdravotná služba   [☎ 047 / 28 16 485]
 12. JAS

Telefónny zoznam