Voľné pracovné miesta vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš.

  • lekár bez špecializácie na oddelení vnútorného lekárstva, chirurgie a pediatrie
  • lekár so špecializáciou v odboroch vnútorného lekárstva, chirurgie a pediatrie

 

Aktualizované, dňa: 22.07.2021