Srdečne Vás pozývame

na

LV. Gemersko-novohradský lekársky a zdravotnícky deň

do Veľkého Krtíša.

 

Registrácia:

stiahnite si návratku a vyplnenú zašlite na korešpondujúce emailové adresy ako prílohu:

  

Lekári
AKTÍVNA ÚČASŤ: PASÍVNA ÚČASŤ:
gnlzd@nspvk.sk gnlzd@nspvk.sk

 

Zdravotnícki pracovníci
AKTÍVNA ÚČASŤ: PASÍVNA ÚČASŤ:
namestnicka@nspvk.sk marta.bartosova@nspvk.sk

 

Návratka ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI: DOCX (MS Word) alebo ODT (LibreOffice, OpenOffice)

 

Pozvánky na stiahnutie: Lekári (pdf) | Zdravotnícki pracovníci (pdf)

 

Sponzori:


DISPOMED s.r.o