Postup pri umiestnení klienta na oddelenie:
    • ak máte záujem sa umiestniť alebo umiestniť vášho príbuzného na Oddelenie samoplatcov, navštívte nás osobne alebo telefonicky kontaktujte sociálnu pracovníčku Mgr. Zlaticu Nagyovú.
    • pre pobyt v našom oddelení je potrebné vyplniť žiadosť pre umiestnenie klienta
    • formulár obdržíte na oddelení alebo sa dá stiahnuť na internete na našej stránke v časti Oddelenie samoplatcov
    • vyplnený formulár odovzdáte sociálnej pracovníčke,  s ktorou sa dojedná dátum prijatia klienta na oddelenie
    • úhrada za poskytované služby sa platí v hotovosti v deň nástupu

 


K prijatiu na oddelenie sú potrebné:
    • veci osobnej potreby, oblečenie,  hygienický balíček, zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných klientov, ordinované lieky, iné zdravotnícke pomôcky

NameDateSize
 ziadost_samoplatci.pdf2023/10/23 10:52:0673.91KB
 ziadost_samoplatci.odt2023/10/23 10:22:2817.18KB
2 files totaling 91.09KB